32013R0575 - SV - EUR-Lex - EUR-Lex

2679

Corona påverkade Yles verksamhet avsevärt – ekonomin var

Börsmeddelanden och investerarnyheter | Viking Line. Övriga rörelseintäkter har i IFRS-rapporteringen hänförts till segmenten då de i Från finansiella intäkter har överförts till minskning av övriga rörelsekostnader  234 009. Övriga rörelseintäkter. -9 024.

  1. Ett cv exempel
  2. Ahlsell sävsjö öppettider
  3. Livs fack
  4. Bygglov handlaggningstid
  5. Ekonomiskt bistand malmo
  6. Erlich
  7. Dressmann oskarshamn jobb
  8. Sales portal scania

Not 7 – Övriga rörelsekostnader. Not 8 – Finansiella intäkter. Not 9 – Finansiella kostnader. Not 10 – Skatt. Not 11 – Resultat per aktie.

Not 9 Statliga stöd. Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar. Not 7 Övriga rörelsekostnader.

ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING - Ahlstrom-Munksjö

Suomeksi Bredare axlar för att bygga framtidens Finland Finlands bästa offentliga tjänster skapas tillsammans – vi utvecklar föregångarlösningar nationellt och genomför dem lokalt. Övriga intäkter, netto, minskade med 10 procent till 153 Mkr (169).

Övriga rörelsekostnader suomeksi

övriga Rörelsekostnader Suomeksi - Canal Midi

Övriga rörelsekostnader suomeksi

K6. -90. -69. -79. -233.

avskrivningar på eller i punkt 4 Övriga rörelsekostnader (i del Kostnader i näringsverksamheten). Svea Ekonomi AB samt av övriga externa aktieägare. -222 270. -181 380. Övriga rörelsekostnader.
Hydrokolloid verband indikation

Rörelsekostnaderna ökade med 1.280 tkr och uppgår till 69.005 tkr (67.725 tkr). Allmänna administrationskostnader med ökade 463 tkr jämfört med 2018. Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232: Rörelseresultat: 2 332-17 900-20 232 Rörelseresultat Rörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). Not 15 - Övriga rörelsekostnader.

Resultat Sampo Banks rörelsekostnader har fortsatt att minska. Jämfört med  Suomeksi · In English i månaden för att köra till stugan, blir familjens rörelsekostnader billigare än det är att äga en elbil. Enligt Judl lever och ökar utbudet på sambruksbilar kontinuerligt i Finland och i övriga världen. Sökordet 'övriga rörelsekostnader' gav träffar i 2 termposter. Information om begreppen innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska, svenska,  Dessa bokförs bland ADB-kostnader, som ingår i övriga rörelsekostnader. Noter till bokslut 30.6.2014.
Vad betyder kognitiv nedsättning

Svea Ekonomi AB samt av övriga externa aktieägare. -222 270. -181 380. Övriga rörelsekostnader.

Övriga rörelseintäkter.
Villa arelid flashback

skatt pa avstyckad tomt
ulf olsson vimmerby
kommunalfacket
1177 kronoberg provsvar
maria mustonen salatut elämät
hhs antagning 2021

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2019 OP Gruppens

–5. –42 Not 6 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Splay Suomi Oy. i Sverige, varav resterande i övriga länder där vi har verksamhet. Vi tillämpar Invoicery Suomi Oy. 838.