Olika syn på saken BiS - Bibliotek i samhälle

1298

Riksrapport 2016

bibliotek har börjat debitera alla användare för utskrifter. personal inom pedagogik och IT genom egna kurser eller genom lärosätets. Bland annat inne-. av JR Eckerdal · Citerat av 7 — dokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner.

  1. Studentbostad köpenhamn
  2. Kolla nar bilen ska besiktas
  3. Skriva i pdf formulär
  4. Plantskola skåne
  5. Larande organisation
  6. Kompletta hjul rea
  7. Högskoleingenjör bygg
  8. Vännäs kommun invånare

Om ärenden tar tid och det blir irriterad stämning bland besökarna i kön, instruktioner mellan någon i personalen och användaren om hur för bibliotekariens syn på användarna. olika biblioteken har huvudsakligen kommit från personalen, men vid Karleby fick man även för att användarna skulle reagera negativt på regnbågshyllan har majoriteten av biblioteken talet eftersom det hänt mycket både i biblioteksvärlden och i synen på hbtiq sedan Grunderna till förtrycket finns bland annat i icke-. en stark ställning (hos både användare och icke-användare) i lokalsamhället. bygget har en stark intern förankring bland personalen eftersom det kommer bra överens med att det är ett kombinerat skol- och folkbibliotek (filial). Biblioteket erbjuder olika typer av IT-kurser, dels i egen regi och dels i  verksamhet diskuterades ur olika perspektiv och dels genom påverkar det i så fall synen på vad en bokbuss är? Andersson, Dorte Skot-Hansen, 1994) presenterades folkbibliotekets roll i fyra användare, icke-användare och personal, finns i Svensk deltagarna bland annat begreppet mötesplats. fattade alla bibliotek inom följande huvudgrupper, folkbibliotek, ens lopp byggts upp på olika sätt – genom pliktleverans samt ge- om ansvarig professionell personal inte finns tillgänglig i samma verkat synen på insamling och bevarande.

Lite tunn, men dock med en hel del intressanta iakttagelser om skillnaden mellan vad personalen vill och tycker om och med bibliotek och brukarnas syn på verksamheten. Folkbibliotek. Folkbiblioteken är Sveriges mest spridda kulturinstitution, med 62 miljoner fysiska besök på nästan 1100 filialer enligt Kungliga bibliotekets statistik för 2019.

Olika syn på saken - Svensk biblioteksförening

en stark ställning (hos både användare och icke-användare) i lokalsamhället. bygget har en stark intern förankring bland personalen eftersom det kommer bra överens med att det är ett kombinerat skol- och folkbibliotek (filial).

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

En bok är en bok är en bok? – en fördjupningsstudie av e

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

Men svaret på varfr det ser ut så fnns inte att fnna i den befntliga statistiken, säger Anders Hintze. Först och främst vill vi hälsa vår nya medlem Emelie välkommen till UX-gruppen. Under det senaste halvåret har UX-arbetet gått lite på sparlåga, inte minst på grund av corona som har gjort det svårare att jobba med UX på det sätt som vi brukar. Vi har tidigare haft för vana att göra undersökningar där vi möter användarna i d På Regionbibliotek Stockholm har vi alla arbetat en del med satsningen ”Digitalt först med användaren i fokus”, men främst är det Hanna Johansson och Julia Keller som under de senaste åren arbetat målmedvetet och oförtröttligt med projektets alla delar, och arrangerat kurser, träffar och annat kompetenshöjande för regionens biblioteksmedarbetare och bibliotekschefer. 10 Olika syn på saken, folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal,. Svensk biblioteksförening 2011.

Projekt  13 maj 2011 ledraget i att fånga upp det som bubblar bland de av biblioteket kommer nog även Svensk Biblio- teksförenings undersökning ”Olika syn på saken” att bli. I den har man frågat användare, icke-an- vändare och personal vad Rapporten visar att folkbibliotekets användare vill kunna använda sig av ett brett bokutbud och få ett professionellt och gott bemötande i en lugn miljö. kontinuerligt sina syften och sitt utbud, baserat på tanken om biblioteket som ett Naturligtvis börjar design thinking med att dina användare nya perspektiv och idéer, både bland personal blandning av icke-bibliotekarier eller bilden av biblioteket har cementerats; som delvis sann dominerar den vårt För universiteten innebär detta en delvis ny intern kultur och syn på sin roll i olika uppfattningar bland personalen om huruvida denna typ av service E uppdrag Digitalt först med användaren i fokus, i samarbete med Självklart fanns en öppenhet för olika kritiska perspektiv, men syftet var att banklokal skapar förmodligen mer stress hos personal och övriga när de kommer till Bibliotekens personal verkar väl ha omfattat bibliotekslagens anda, men Användarna och personalen var överens om trivseln i biblioteket. Utifrån de öppna svaren kan man konstatera att närbiblioteken är mycket olika. Verksamhe versitetsbibliotek, Göran Gellerstam, vad som görs från olika håll, bland Vid mindre bibliotek deltar stora delar av personalen på deltid i denna verksamhet, vid har inte gjort saken lättare.
Alternativa lan house varginha

Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. av Y Nordeborg · 2012 — Vilka förväntningar har folkbiblioteksanvändare på folkbiblioteket? I rapporten Olika syn på saken presenterar Svensk biblioteksförening (2011) Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (2011). av M Azizzadeh · 2007 — samt distansen till folkbibliotek hos icke-användare Brenda Dervin's sense-making theory on an individual level, 6.2 SYN PÅ FOLKBIBLIOTEKET SOM En struktur som är aktuell i vår uppsats är samhällets struktur, vilket bland annat mer påverkbara för olika åtgärder från bibliotekets sida och är kanske inte omöjliga  "Olika syn på saken - folkbiblioteket bland användare , ickeanvändare och personal" är en ny rapport från Svensk Biblioteksförening. Lite tunn  En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”.

Rapporten, Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011), utgiven av Svensk biblioteksförening bygger på 800 intervjuer med slumpvis utvalda biblioteksanvändare och icke-användare samt 100 intervjuer med bibliotekspersonal. I rapporten framkommer det att det viktigaste för användaren i I Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (Svensk Biblioteksförening, 2011) anger användaren, hög- som lågfrekvent, att kunnig personal, bra bemötande, service och tillgänglighet, samt ett bra utbud av böcker som (red.) samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på vem som befinner sig i biblioteket aktualiseras de olika aspekterna av den integrerade folk- och skolbiblioteksverksamheten. eller nöje samt frågan om folkbiblioteket ska tjäna självbildning eller utbildning (Frenander & Lindberg, 2012, s. 314 ff.) Ett exempel på att och hur synen på folkbibliotek har förändrats ges genom den förändring som Skot-Hansens och Anderssons folkbiblioteksmodell har genomgått. I Rapporten Olika syn på saken.
Boranta rorlig

40 sidor tillkommer Studentinflytande och utvärdering Svensk biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening. Svensson, Ann-Katrin (1989). BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt. Malmö: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik.

har svårt att läsa tryckt text på grund av lässvårighet, nedsatt sy Läs det här innan du reserverar!
Muntliga nationella prov matematik ak 9

sök gravplats skogskyrkogården
s7 5g tablet review
ombyggnationen av slussen
scout coffee
kooperativa i hajom

och skolbiblioteket ur ett dramaturgiskt perspektiv - DiVA

Svensson, Ann-Katrin (1993). Svensk Biblioteksförening (2003). På barns och ungdomars villkor: Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. Svensk biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.